Златна Историческа и Модерна Инвестиционна Монета Британски Суверен

You are currently viewing Златна Историческа и Модерна Инвестиционна Монета Британски Суверен

Локална и световна ликвидност на Суверена. Деноминации на Британските Суверени. Кои Суверени са инвестиционни и кои нумизматични? Транзитни категории между инвестицията и нумизматиката. Критерии за да бъде един суверен инвестиционен. Видове. Често срещани заблуди за Британския Суверен. Някои специфики при монетите британски суверен. 

Локална ликвидност 

Британският Суверен е втората по предпочитаемост историческа инвестиционна монета в България след монетите от 20 Франков стандарт. Напълно ликвидна в България. Предпочитанията са по-скоро свързани с традиционния франкофонски уклон на българите и нямат много общо със самата инвестиционна логика. При пазарни условия, в които единият вид е по-евтин от другия, винаги си заслужава да се закупи по-евтиният, при равни други условия на ликвидност и сходна делимост. При еднакви цени за грам чисто злато е добре да се диверсифицира между различните видове 20 Франкови Монети и различните видове Суверени.

Световна Ликвидност 

В Западна Европа Суверенът е еднакво ликвиден с 20 Франковите монети и не се прави разлика между двата класа сред инвеститорите.

Във Великобритания е освободен от CGT (Capital Gains Taxes) или Данък Печалба и това го прави оптимален за инвестиция локално. Същото важи и за модерните инвестиционни британски монети от унциев стандарт- Британия.

В съседна Гърция това е практически единствената инвестиционна монета. Гърците избягват инвестицията в кюлчета, модерни инвестиционни монети и всякакви други исторически монети. Най-големият обмен на Суверени след този във Великобритания и Западна Европа се извършва в Гърция, което води до много тесни маржове между купува и продава. Често това се отразява и на българския пазар. При временна липса на ликвидност в Гърция, големи количества суверени се продават тук и обратно. При липса на суверени там, се източват и количества от тук. Причините, както сами се досещате, са исторически:

Крал Джордж I е първоначално датски принц, роден в Копенхаген, и го е очаквала кариера в Кралския Датски Флот. Той е само на 17 години, когато е избран за крал от гръцкото национално събрание. Номинацията му бива предложена и подкрепена от всички Велики сили: Обединеното Кралство Великобритания и Ирландия, Втората Френска Империя и Руската Империя. Той се жени за Великата херцогиня Олга Константиновна от Русия през 1867 г. и става първият монарх от новата гръцка династия. Две от сестрите му, Александра и Дагмар, се женят в британското и руското кралско семейство. Крал Едуард VII от Обединеното кралство и император Александър III от Русия са негови шуреи, а Джордж V от Обединеното кралство, Кристиан X от Дания, Хаакон VII от Норвегия и Николай II Русия са негови племенници.

Почти 50-годишното управление на Джордж (най-дългото в съвременната гръцка история) се характеризира с териториални придобивки и Гърция установява своето място в Европа преди Първата световна война. Великобритания отстъпва Йонийските острови мирно през 1864 г., докато Тесалия е присъединена към Османската империя след Руско-турската война (1877–1878).

Канада, Австралия, Нова Зеландия. Суверените са ликвидни и популярни и сред всички останали бивши британски колонии отвъд океана.

САЩ. Надали има нещо, което не е ликвидно на най-големия пазар на инвестиционно злато в света. При все това, суверените са често предпочитани заради относително по-ниската си цена на американските пазари, в сравнение с предпочитаните локално американски монети.

Арабски Свят, Индия, Африка и Азия. Добре познати и там, особено в бившите британски колонии. Не се препоръчва закупуване на британски суверени от Африка или Арабския Свят. Голяма част от тях са фалшификати.

Деноминации на Британския Суверен 

1 Британски Суверен е с тегло 7.98 гр., проба 916.7 и чисто злато в него 7.32 гр. Всички Суверени, емитирани след 1871 год., се считат за инвестиционни, поради ниските им премии, тесни маржове и висока световна ликвидност. Монетите преди 1871 год. са вече с по-високи премии, по- трудни за намиране в обеми сред дилърите на инвестиционно злато и съответно са нумизматични, а не инвестиционни.

½ Британски Суверен е точно наполовина по-малък от 1 Британски Суверен. Историческите деноминации на ½ Суверен се срещат сравнително рядко в добро качество и съответно се търгуват с относително високи надценки, дори и да имат повече захабявания. ½ Британски Суверен се сече и в днешни времена с чисто инвестиционна цел. Цените на модерните ½ британски суверени са сравнително по-постоянни и по-ниски от тези на историческите. ½ Британски суверен конкурира 1 Австрийски Дукат ценово и в същия клас делимост, макар и да е по-малко популярен.

5 Британски Суверена са точно 5 пъти по-големи от 1 Суверен. Тук до известна степен се повтаря правилото посочено горе за 1/2 Суверен. Историческите циркулирали емисии са в клас нумизматика, а модерните новосечени – в клас инвестиция, заради по-ниските си цени. При все това, тук се наблюдава следната особеност. При нива на златото, масово приемани за относително високи, се освобождават големи обеми исторически 5 Суверена и цените им падат до инвестиционни. Това е типично за всички монети, които имат не особено висока нумизматична стойност, но все пак са с надценки твърде високи, за да бъдат считани за инвестиционни.

Двоен Суверен. Няма историчеки такива Суверени. Секат се с колекционна цел при лимитирани тиражи с по-високи надценки в модерни времена.

Изискуеми критерии за състояние, за да може да се счита Суверена за инвестиционна монета 

Историческите Суверени не трябва да имат запоявания от халки, дупки, тестване на златарска плочка, груби удари и груби драскотини. Микродраскотини са напълно допустими, понеже монетите са били в обращение. Допустима загуба в теглото до 1 % или 7.91 гр. Изключение правят само Кралица Виктория с възрастен образ с корона върху воала и с воал върху короната, които са много циркулирали и там допустимото отклонение е до 7.89 гр.

Модерните Суверени, сечени с инвестиционна цел, трябва да отговарят на същите условия, но да са с точно или почти точно тегло, понеже не са циркулирали в обращение и не се очаква да имат загуба. Вижте повече за състоянието на златните инвестиционни продукти.

Видове инвестиционни монети 1 Британски Суверен 

(1871 – 1887) Кралица Виктория с Млад образ и Свети Георги на гърба на монетата

Това е вторият златен суверен, включващ първия портрет на кралица Виктория (известен още като Младата глава или Младия образ) със Свети Георги и дракона на гърба. Това е първият от трите портрета на Виктория и този Суверен последва първоначалния, който има същия облик на Виктория на лика си, но има изобразен щит на обратната страна, а не Свети Георги на дизайнера Пистручи (който остава и до днешни времена). 

Макар и инвестиционна, тази монета често се търгува с два-три процента по-скъпо от останалите инвестиционни суверени. Били те и стари, тези монети не са циркулирали толкова много и обикновено са в завидно състояние с малко изхабявания.

Британски суверен 1838-1887г.

Често се бърка с Кралица Виктория с Млад Образ, която обаче има щит на гърба, сечена от 1838 до 1887. Въпросната вече е твърдо нумизматична и надценките при нея достигат по-високи нива.

Британски северен младата Виктория и щит на гърба

(1887 – 1893) Кралица Виктория със стар образ, Корона върху Воала и Свети Георги на гърба 

През 1887 г. Кралският Mонетен Двор актуализира портрета на кралица Виктория върху суверените, за да отразява по-добре нейната възраст. В края на краищата тя вече не е монарх-тийнейджър. Новият дизайн е пуснат точно навреме за златния юбилей на Виктория и емитирането продължава седем години. 

Монетите са силно циркулирали и допустимият минимум на тегло при тях е 7.89 гр., за да се считат за инвестиционни, а не 7.91 гр., като при Суверените Джордж и Едуард. 

 

(1893 – 1901) Кралица Виктория със стар образ, Воал върху Короната и Свети Георги на гърба

Отсечени са 40 603 000 с този дизайн и официално остават в обращение до Първата Световна Война, така че някои от тях са износени. Затова и се приемат за инвестиционни с тегло не по-малко от 7.89 гр. Милиони обаче се държат в трезори в продължение на много години и остават в почти нециркулирало състояние. Ако се интересувате от инвестиране в злато, тези монети са отлично съотношение цена -качество. Не са рядкост и се продават с относително малки премии.

(1902- 1910) Крал Едуард VII

Златните суверени с Едуард VII са отсечени за първи път през 1902 г., след като на 10 декември 1901 г. е издадена кралска прокламация за целта. Запазвайки традиционния образ на Свети Георги, който убива Дракона, монетите са сечени до смъртта на краля през 1910 г. Суверените от този период са сечени в Кралския монетен двор в Лондон и в Мелбърн, Сидни и Пърт в Австралия. Всяка монета носи знака на монетния двор, който показва нейния произход.

Обикновено са в добро състояние и се считат за инвестиционни с грамаж не по-малък от 7.91 гр.

(1911- 1932) Крал Джордж V 

Суверените с Джордж V, наричани още златни суверени от Първата Световна Война, са последните британски златни монети в обращение до 1932 г., когато Великобритания напуска златния стандарт. Те са единствените монети, произведени във всичките шест клона на Кралския монетен двор.

Въпреки това, поради драматичните промени в света през това време, тези суверени в крайна сметка са и последните, които носят знаците на съответния монетен двор.

Монетите от 1914-1918 г. са сечени в Лондон (до 1917 г.), Австралия (Сидни, Мелбърн и Пърт), Отава, Канада и Бомбай, Индия, докато последният суверен на Джордж V е сечен през 1932 г. в Претория, Южна Африка.

В резултат на Първата световна война (1914–18) повечето други европейски империи падат, докато Британската империя се разширява оптимално.

Също както суверените с Едуард, и тези с Джордж са запазени. Приемат се за инвестиционни при тегло не по-ниско от 7.91 гр.

NB: Всички суверени дотук са исторически и са били в циркулация. Всички оттук насетне са сечени с инвестиционна цел и се считат за модерни инвестиционни монети.

 

(1957- 1968) Младата Елизабет с Венец 

Новите златни суверени първоначално започват да се секат като възпоменателни монети за коронацията на кралица Елизабет, но през 1957 г. Кралският Монетен Двор продължава да емитира монетата, този път стриктно за инвеститори. Монетите представят новия кралски портрет на младата кралица на 26 годишна възраст, който е открит за публиката през есента на 1952 г.

(1974- 1984) Младата Елизабет с Корона 

Ознаменува коронацията на Кралица Елизабет през 1953 год.

 

(1985- 1997) Елизабет на средна възраст с Корона 

Тази промяна се извършва основно за да актуализира лика на кралицата спрямо възрастта ѝ.

(1998- 2015) Възрастната Елизабет с Корона 

Тази, както и следващата промяна са отново с цел актуализация спрямо възрастта на Кралицата.

(2016- досега) Възрастната Елизабет с Корона

Чести заблуди, свързани с инвестиционната стойност на различните суверени 

Сред инвеститорите в България битуват заблуди, насадени основно от търговците на монети, били те дилъри или друг тип търговци на злато – заложни къщи, бижутери и пр.

Най-често срещаната заблуда е, че историческите суверени са по-ценни от модерните емисии, сечени с цел инвестиция. Ще ви обясня анатомията на тази откровена лъжа.

Модерно сечените суверени са със сравнително много по-постоянни маржове от Монетния Двор към дилърите, както всеки друг новосечен инвестиционен продукт, бил той кюлче или монета. Разбира се, при катаклизъм, като този, който преживяхме с COVID-19, и липсата на дребни исторически монети, цените на модерните емисии се увеличиха към дилърите. Някои за кратки периоди, други за по-дълги периоди и дори все още. Суверените от 2021 год. не правят изключение. За разлика от тях, цените на историческите суверени зависят изцяло от вторичен пазар, който флуктуира. В даден момент се появяват големи обеми на пазарите и цените на историческите суверени на едро падат под тези на модерните емисии, които се секат в момента. В други моменти има тотална липса на историческите и техните цени на едро надвишават тези, които могат да се постигнат от рафинерията или някой голям дилър в Западна Европа за нови суверени.

В последните години от 2014 до 2019 год. историческите Суверени бяха силно налични на пазарите с някои малки моментни изключения и съответно можеха да се купят по-евтино от модерната емисия. Това значи по-широк марж за търговеца, ако убеди инвеститора, че имат някаква по-голяма стойност. Реално нямат. Инвестиция в еднакво ликвидно злато.

Друга причина да се насажда подобен мит е липсата на доставки. Повечето търговци разчитат само на това, което могат да купят от клиенти локално в България, и съответно няма как да получават модерни емисии, понеже историческите са далеч по-налични като обеми. Съответно, ще ви убеждават, че има разлика. Няма такава.

Инвестиционната логика е само една. Купува се по-евтиният Суверен към момента. Всичко друго е насаждане на емоция, която има малка до никаква стойност при инвестицията в злато.

Вижте най-често срещаните грешки и заблуди при избора на златни инвестиционни продукти.

Някои специфики при Британския Суверен 

При суверените до 1887 год. се наблюдава така нареченото reverse die axis разположение на двете страни на монетата. При завъртане на монетата около оста си обратната страна е винаги на 180 градуса спрямо тази, от която сме стартирали обръщането или казано иначе – на обратно.

След 1887 год. при преминаването от ‚Младата Глава‘ на Виктория към ‚Юбилейната Глава‘ на Виктория при сеченето се въвежда така нареченият medal alignment, при който монетата се сече като медал, а именно при завъртане около оста и двете изображения се виждат, както трябва, а не едно обърнато спрямо друго.

NB: Възможно най-голямата грешка е да се купи суверен от място, различно от дилър на инвестиционно злато. Суверените имат лоши, средно добри и много добри копия.

Лошите копия са видни с просто око за дилъра, но често не могат да се разпознаят от инвеститора.

Средно добрите копия често се разпознават по детайли, като тези в опашката на коня, плочките на корема на Св. Георги, както и дребни изпъкналости (пъпки) по фона на монетата, получили се от не доброто качество на сплавта. Често имат и по-голяма децентрализация на гурта от допустимата. Обикновено са и по-дебели от 1.6 мм. В някои случаи цветът наподобява по-скоро този на 14 К злато. А в други оста е обърната, в години, в които не трябва да бъде.

Докато повечето фалшификати са направени от сплав с по-нисък клас, съществуват фалшификати от 22-каратово злато (точна проба от 916.7). Тъй като те са същия размер и със същото тегло като истински суверен, какъв мислите е смисълът да се опитате да създадете фалшив? Разбира се, всичко зависи от тяхната рядкост и тяхната нумизматична стойност, а не от инвестиционната стойност. Да, има много редки години и монетни дворове, които не са просто инвестиционни, а имат добавена нумизматична стойност и то висока. Смята се, че някои от най-добрите и убедителни фалшификати произхождат от Ливан, където някъде през 70-те години на миналия век, с ‚любезното‘ съдействие на някой си Саид Шалуб, повлиян и финансиран от американец на име Хари Сток, друг фалшификатор, заловен от швейцарците през 1977 г. са били произведени множество фалшиви монети с точна проба на златото в тях. Ливанските фалшификати обикновено са от редки години, като например примера от 1917 год. Ако такъв суверен е истински, то той би струвал над 30 000 лева.

Инвестирайте разумно и информирано.

Поздрави,

Крум Атанасов

igold.bg

*Тази статия няма за цел да даде инвестиционен съвет. Тя представлява лично мнение, изградено на дългогодишен опит в сферата на търговия с инвестиционно злато.

Цена на Британски суверен

Всичко за инвестицията във физическо злато четете и обсъждайте в нашия Форум.

Вашият коментар