igold в медиите

Какво е инвестиционно злато според закона в България?


Според ЗДДС:


- Инвестиционни златни монети са всички такива, които са с проба равна или по-голяма от 900 ( 90% или 21.6 карата ), изсечени са след 1800 год. и са били или в момента са официално платежно средство в страната, от която са изсечени от легитимен монетен двор. Трябва да имат номинал и година на изсичане.


- Инвестиционни златни кюлчета ( плочки ) са всички такива, които са с проба равна или по-голяма от 995 ( 99.5 % или 23.88 карата ).


И двете категории са освободени от ДДС. Съответните монети и кюлчета трябва да са приети от световните пазари. Не могат да се продават на цена по-висока от 80 % от моментната пазарна цена на златото на борсите.


Същата или подобна е законодателната рамка в цял свят.


 


 


 


 

Какво е инвестиционно злато според смисъла на инвестицията?

  


За да бъде една инвестиция в злато истинска такава, продуктите, които купувате, трябва да притежават следните характеристики:


Ликвидност. Тя трябва да е световна, а не само локална. Това, че един продукт е разпознаваем в дадена страна или регион, но не и на световно ниво, не го прави добра инвестиция. Никой не знае къде по света ще му се наложи да продава в бъдеще.


Пример: Монетата 20 Франка Наполеон е известна по цял свят. Дори и да попаднете в Китай, тя ще бъде изкупена на близки до пазарните цени от всеки златар или търговец на злато. Монетата 100 Турски Куруша е популярна в Турция, България и региона, но ако трябва да я продадете в Сингапур няма да могат да я оценят и закупят или ще я закупят на много по-ниска цена от тази за 20 Франка Наполеон.


Делимост. Продуктите трябва да са съобразени с обема на вашата инвестиция.


Пример: имате 70 000 лева. Искате да купите инвестиционно злато с тях. Предлагат Ви 2 кюлчета от по 500 гр., всяко за 35 000 лв. Вероятността при този обем инвестиция да Ви се наложи да продадете злато за 10 000 лева в даден момент е голяма. Съответно тази делимост не е адекватна за обема на вашето вложение, понеже трябва да продадете едно кюлче от 35 000 лева, да използвате вашите 10 000 и да останете с 25 000 лева, които изконно сте решили, че искате да съхранявате в злато, а не във валута. Сходна е и обратната логика, когато Ви препоръчват твърде малки спрямо обема инвестиция продукти.


Ниска цена спрямо борсата към момента. Сравнявайте цени от различни дилъри, когато купувате. Ако някой Ви продава добър инвестиционен продукт, но на изкуствено завишена цена, то Вашата инвестиция е лоша.


Пример: за нещастие, все още има места в България, на които стандартни инвестиционни продукти се продават на изкуствено завишени цени от 30-40 и повече % над борса, като другаде можете да ги намерите на 6-9 % над борса.


Ниска цена спрямо други златни продукти от същия клас. Често инвеститорът се сблъсква с ненужно голям избор. Целта на големия избор не е да даде стойност на Вас, а на дилъра. Целта на инвестицията е да закупите злато с максимална ликвидност и на оптимална цена. Няма значение какво е изображението на продукта, видът му или страната еминент. Когато продуктите са приблизително еднакво ликвидни по цял свят и със сходен грамаж, то най-ниската цена в класа трябва да определя Вашия избор.


Пример: даден дилър Ви препоръчва едноунциеви монети Виенска Филхармония, Канадски Кленов Лист, Австралийско Кенгуру и Кругерранд. И четирите монети са световно известни, цените им спрямо борсата са адекватни, но Кругеррандът е с 20 лева по-скъпа от другите три за бройка. Купувате първите три без никакви притеснения. Често големият избор не Ви дава никаква добавена стойност. Затова и в igold търгуваме само с оптимално ликвидни и евтини продукти.


NB: Повече за често допусканите грешки и заблуди при инвестицията в злато.

Какво НЕ е инвестиционно злато според смисъла на инвестицията или ЗДДС?


- Бижута. Не отговарят на повечето условия за инвестиционно злато според ЗДДС. Надценките им са твърде високи заради стойността на изработката. Някои златари по цял свят слагат по-малко злато от маркираното.


- Стари нумизматични монети. Макар и редица от тях да отговарят на условията за инвестиционно злато според ЗДДС, надценките при тях са високи поради ограничените им количества. Ликвидността е ниска и има голяма вероятност да бъдете измамени, ако не сте професионалисти, с фалшива или различна като качество от обявената монета. Голяма бройка от тях е ниско ликвидна, дори и да ги обявите на ниски цени.


- Модерни нумизматични монети и кюлчета (юбилейни,подаръчни и пр.) . Отново често отговярят на условията за инвестиционно злато по ЗДДС, но цените им са твърде високи, обявените тиражи съмнителни и са ниско ликвидни. Това са продукти идеални за подарък, но никога за инвестиция. Вторичен пазар почти не съществува.


- Медали и плакети. Не отговарят на условията за инвестиционно злато според ЗДДС. Ниско ликвидни са. Надценките им са високи. Тиражите неясни.


- Маркетингови продукти. Често такива се правят от редица търговци по света с цел реклама, брандирани с техни лога и опаковки. Макар и да отговарят на условията за инвестиционно злато според ЗДДС, ликвидността им е ниска, понеже са непознати на световните пазари и всеки, освен продалият ги, би ги изкупил на по-ниска цена от идентични популярни продукти. Не купувайте нечия реклама с цел инвестиция. Губите от световната ликвидност, която е важен елемент при инвестицията в злато. Ако, попаднете в държава, в която дилърът продал Ви даден маркетингов продукт няма представителство, то този продукт ще бъде изкупен, като злато за материал, а не като инвестиционен такъв с няколко процента по- ниска цена.


- Определени дребни продукти.


При кюлчетата всяко по-малко от 10 гр. се счита за подаръчен продукт, а не инвестиционен, поради високите надценки. Избягвайте да инвестирате в 0.5 гр., 1 гр., 2 гр., 2.5 гр. и 5 гр. кюлчета. Коректната практика от страна на търговеца е да се отделят от по-големите инвестиционни кюлчета в сайтовете на дилърите или изрично клиентът да се предупреждава, че са подаръчни, а не инвестиционни в описанията на самите продукти. В противен случай, се заблуждава начинаещият инвеститор.


При модерните инвестиционни монети като Виенска Филхармония, Канадски Кленов Лист, Австралйско Кенгуру, Китайска Панда, Американски Орел, Британия, Кругерранд и Мексиканско Песо всички монети по-малки от ½ тройунция ( 15.55 гр. ) се считат също за подаръчни отново поради високите надценки. Избягвайте да инвестирате в 1/20, 1/10, ¼ тройунция. Подарявайте ги. Коректната практика от страна на търговците към клиента би трябвало да е същата като в горния случай.


За всички тях има алтернативни златни продукти със същата ликвидност и сходни грамажи, но далеч по-добри цени, като повечето монети франков стандард, суверени, дукати и пр.


- Повредени продукти. В случай, че продуктът е повреден, той губи няколко процента от стойността си и е еквивалентен на скрап злато, а не на инвестиционно такова. Различните продукти имат различни условия за съхранение. Някои са по-претенциозни от други. Доверявайте се само на дилъри с опит и морал, които няма да Ви продадат нещо, което не отговаря на международно приетите условия за вида на всеки продукт и ще Ви обясни ясно как се съхранява продуктът. В igold.bg описваме точно и ясно как се съхранява всеки един продукт, който продаваме.


- Продукти на границата между инвестицията и нумизматиката ( ! )


Има продукти, които имат комбинирана инвестиционна и нумизматична стойност. Те крият своите рискове и трябва да се инвестира в тях с повишено внимание.


Австралийски Лунари от 1 тройунция. Когато ежегодно излиза нов едноунциев лунар, той е на цена малко по-висока от тази на стандартна едноунциева инвестиционна монета. В годините цената, на която се продава от дилъри, расте поради лимитирания тираж. Но цената, на която се купува от тях, остава почти перманентно около борсата. За да вземете добра цена за него, трябва да го продадете онлайн на вторичния пазар в Западна Европа, САЩ, Австралия, Китай и пр. поради липса на множество подобни колекционери в България. Изпращането по куриер извън България е регулирано и трудно. Изисква и да изчакате, докато намерите купувач. Инвестирайте само ако имате лесен достъп до външни пазари.


Някои от тях, които са с по-непопулярни животни, като този от 2019 година (на Прасето), не повишават цената си толкова, както други, като тези от 2012 година (на Дракона) примерно.


5 и 10 Руски Рубли Николай II Русия. И двете монети са достатъчно разпространени, за да се считат за инвестиционни, но цените им са значително по-високи - заради високия руски пазар - от европейските им еквиваленти. Не са подходящи за инвестиция за българския клиент.


Не забравяйте. Инвестицията в злато не е емоционално решение. То НЕ трябва да се влияе от вида, дизайна, красотата, страната еминент или разнообразната гама, а от ликвидността, делимостта и оптималната цена спрямо борсата и други продукти в същия клас. Това са вашите пари. Инвестирайте ги правилно.


NB: Текстът и видеото са лично мнение базирани на дългогодишен опит и не представляват инвестиционен съвет. Някои от изброените продукти отговарят напълно на дефиницията на закона в България за инвестициопнно злато, но поради различни причини са по- малко подходящи за инвестиция

Какво са проба, карат и тройунция?

 


Първите две измерват чистотата на благородния метал, а третото - тегло.Проба е метричен измерител, където 1000 е чисто злато. Според закона, инвестиционно злато е всичко, което е с проба 900 или повече.


Често срещани проби при инвестиционните златни продукти са:


900 ( 21.6 К ) - всички монети с франков стандард, Мексиканско Песо.


916 ( 22 К ) - Британски Суверен, Кругерранд, Американски Орел.


986 ( 23.68 К ) - Австрийски Дукати


9999 ( 24 К ) - Кюлчета, Виенска Филхармония, Канадски Кленов Лист, Австралийско Кенгуру


* Проба 9999 се приема за 24 К, понеже се допуска, че винаги е възможно при процеса на рафиниране 1/1000 в монетата или кюлчето да е друг метал.Карат (К или к) е  друга мярка за чистота на благородни метали. 24 карата е чисто злато или 100 % златно съдържание. Ползва се както в бижутерията, така и при инвестиционното злато.Тройунция (t oz или oz t) е единица за тегло и произхожда от Франция. Равна е на 31.1 гр. ( по- точно 31.1034768 гр.) чисто злато. Използва се при модерните инвестиционни монети  най- често така:


1 t oz – 31.1 гр.


½ t oz – 15.55 гр.


¼ t oz – 7.77 гр.


1/10 t oz – 3.11 гр.


1/20 t oz – 1.55 гр.

Предлагате ли сертификати за златните кюлчета и монети?


 


Това е основен въпрос, който седи пред всеки инвеститор, и той произхожда от това, че някои търговци в България издаваха и все още издават картонче, наподобяващо сертификат, изработен от тях самите. Това НЕ е сертификат, а информационен лист с параметрите на продукта, и е направен с търговска цел. Той не Ви гарантира произход по никакъв начин. Сертификатът има стойност тогава, когато е неразривно свързан с продукта чрез неговата опаковка, както е при сечените кюлчета и по-рядко при някои монети. Само монетните дворове могат да издават сертификат за това, че даден продукт е изсечен или отлят при тях, но не и търговците.


Кюлчетата притежават еднакъв уникален сертификатен номер на опаковката и на самото кюлче.


Защо сертификатът няма стойност, когато е отделен от продукта? Всеки клиент или търговец, веднъж закупил даден продукт, с отделен от него сертификат, може да прикачи сертификата към друг продукт и да претендира за истинност.


Инвестиционното злато е със статут на платежно средство. Също както банкнотите, така и инвестиционните монети са платежно средство. Тяхната истинност се дефинира от редица критерии: физически параметри, дизайн, цвят, изработка и дадени защити. Сертификатът не е задължителен, така както такъв не е задължителен при всяка една банкнота в обръщение.


Купувайте инвестиционно злато само от дилъри, които имат дългогодишен опит и доказан морал.


 


 


 


 


 


 

Работите ли с куриери и при какви условия?

Вярваме, че при сделките с инвестиционно злато, които са значителни като суми, клиентът НЕ трябва да плаща транспортни разходи. 


До каква сума може да се достави стока с куриер? До 9770 лв. Всички сделки над 9770 лв. се извършват с инкасо автомобил.


С кои куриери работите? Еконт. 


Кой плаща услугата по транспорта и обявената стойност ( застраховка ) на куриера? При поръчки на стойност над 500 лв., igold поема разходите по транспорта и застраховката на пратката. При суми под 500 лв., клиентът поема тези разходи. 


Изпращате ли злато с наложен платеж и кой плаща тази услуга? Да, но клиентът заплаща тази услуга, понеже тя не е свързана с  транспорта,а с начина на плащане и е пожелателна от самия клиент. За да си спестите разходите по тази услуга, може да платите по предварително издадена от нас фактура.


Предлагате ли 'проверка на пратка' и кой плаща тази услуга? Да, разбира се, стига избраният от Вас куриер да предлага тази услуга при транспорт на инвестиционно злато. Нормално е да проверите за какво плащате преди да го платите. 


Ще получа ли sms за пратката? Да. Ние поемаме този разход.


Какво е времето за доставка? Зависи от избрания от Вас куриер. Обикновенно в рамките на 1-3 работни дни след уговаряне на сделката спрямо графика на обслужване на куриера.


Мога ли да върна продукт? Да, в момента на отваряне на пратката, ако сте избрали опцията 'проверка на пратка' и имате претенции относно вида на стоката. След приключване на сделката, можете да го продадете обратно, но не и да го върнете на същата цена. Цената на инвестиционното злато зависи от цените на златото на борсите и не се третира, като стандартна търговска стока, а като финансов инструмент. 


Изпращате ли злато извън България? Не. Законът прави търговията със злато по този начин невъзможна.


Достатъчно сигурно ли е опакована пратката и как? По различни начини, в зависимост от вида на пратката и бройката на продуктите, но винаги напълно сигурно. 


 


 


 


 


 


 

Изпращате ли инвестиционно злато с инкасо автомобил?

Да, при всички сделки над 9770 лв. пратките се изпращат с инкасо автомобил. Това може да стане по два начина.


- Клиентът да уговори доставката с инкасо компания предоставена от нас. Тази практика се прави с оглед на това, доставката да е максимално дискретна. Така и ние няма да знаем къде отива пратката. В този случай доставката се заплаща от igold.


- Доставката да се организира от igold.


И в двата случая цената се заплаща от igold. 

Как определяте цените на инвестиционните продукти?


 


Цените зависят от следните фактори:


 


Цената на златото на световните борси. Цената на златото се променя в почти всеки един момент. Нашите цени се променят на всеки 5 мин. спрямо тях, за да са оптимално точни спрямо борсовите.Локална конкуренция. Конкуренцията е факт. Трябва да се съобразяваме с нея и да сме адекватно позиционирани на пазара.Търсенето и предлагането в България. То не винаги отговаря на това в други страни. Има моменти, в които някои продукти не се купуват или продават и тогава техните цени се коригират. Правим такива оферти за ограничени бройки. За да сте сред първите разбрали за тях, абонирайте се за бюлетина ни тук.Историческа или модерна е дадена монета. Модерните монети се секат в неограничени тиражи и почти никога няма недостиг на такива, с изключение на кризисни моменти (Кипърската Криза от близкото минало). Затова и маржовете им са сравнително постоянни, като отстояние от борсата. Историческите монети, макар и сечени в милиони бройки някога, на моменти се изчерпват и затова маржовете им флуктуират.Разходите, които имаме по доставката на монетите. Масово е схващането, че печалбата ни е равна на разликата между цена 'купува' и цена 'продава'. За нещастие, реалността е различна. Клиентите купуват от нас в грубо 97 % от случаите и продават само в 3 %. Златото е константно търсена инвестиция. За да си набавим нужните продукти за тези 97 %, ние ги внасяме от различни места по света на цени по-високи от тези, на които ги купуваме в сайта. Като допълнение към това плащаме логистични, митнически, застрахователни и други разходи. 


 


 

Къде да съхранявам закупеното от мен злато?


 


Вариантите са няколко:


Банков трезор. Не препоръчваме съхранението в частни трезори, освен ако нямате изрично доверие на някой такъв. Банковите трезори са сигурни. За предпочитане, използвайте трезори на чужди и доказани на пазара банки.


Домашна или офис каса. Препоръчва се само, когато самата каса е скрита и почти никой освен близките Ви, не знае за нея. Този тип каси са лесни за разбиване и няма да спрат опитни крадци, ако имат предварителна информация, че имате такава. Могат да бъдат полезни при случаен грабеж.


Тайно място вкъщи. Това е по-добър вариант от предния, поради простата причина, че увеличавате опциите за скривалище. Бъдете креативни. 


  


Допълнителни съвети:


 


Не казвайте на никого за притежаваното от Вас злато, по същия начин, както не казвате за наличието на валута и други физически притежаеми активи. Златото е пари, не повод за разговор.


 


Разделете го на различни места. Така намалявате шанса да бъде намерено цялото количество при опит за кражба.


 


Поставете го скрито или заровено на около 20- 25 см от обемист железен предмет. Така метал детекторите не могат да го засекат. Всички те се претоварват при наличие на много от метала желязо.


 


 


 

Приемате ли плащания в крипто валути?

Не. Поради липсата на регулаторна рамка, която да уточнява ясно взаимоотношенията между клиент и търговец, не приемаме плащания в крипто валути.

Как се извършва сделка с инвестиционно злато?

Сделките с инвестиционно злато са сделки с финансови инструменти. Веднъж сключена, сделката е неразривна и за двете страни, независимо дали плащането е минало или не и независимо дали борсата се е качила или е паднала в някакъв следващ момент. При неизпълнение на сделка уговорена лично, писмено или по телефон, не се работи повторно с клиента. Плащания за инвестиционно злато се осъществяват в рамките на 1 час от издаване на фактурата или до 2 часа по изключение. В противен случай, сделките се анулират.Златото се третира като пари, а не като стандартна търговска стока. Следователно авансовите плащания са в размер на 100 %. Могат да се направят изключения, в зависимост от специфичната ситуация, обема на сделката, наличностите и други непредвидени фактори.

Какво означава 'снимките са илюстративни'?

Снимките на монетите и кюлчетата са илюстративни и продуктите, които ще получите, са най-близки до стандартния външен вид на  изобразените на снимките златни продукти. Възможна е минимална разлика във вънщния вид, особено при историческите монети. Годината на изсичане може да е различна от тази на снимката. При все това, всички продукти отговарят на критериите за инвестиционно злато.

Приемате ли дебитни и кредитни карти?

Не. Банките ни взимат големи такси за POS терминал, които варират между 1 и 2 % от стойността на покупката, което представлява от  50% до понякога дори над 100 % от печалбата ни. igold скъси значително маржовете на инвестиционно злато в България.


Имайте предвид, че ако някъде приемат карти, то вероятно надценките са значително по- високи от честните пазарни цени. 


Не препоръчваме инвестиция в злато на кредит, особено в по- големи размери. Златото има спестовна функция на вече наличните спестени пари и запазване на тяхната стойност дългосрочно.

Може ли друго лице да плати издадената на мен фактура?

Не. 


По закон, само Вие може да платите издадената на Вас фактура за инвестиционно злато. Не може да бъде друго лице, независимo, дали това лице е Ваш брат, сестра, родител, дете или съпруг/а.

facebookinstagramtwitter

Продаваме злато. Купувате свобода