Ликвидност при инвестиционното злато и защо ни е нужна тя | igold.bg

Ликвидност при инвестиционното злато и защо ни е нужна тя?

Ликвидност при инвестиционното злато и защо ни е нужна тя?

Какво е ликвидност при инвестицията в злато? Защо ни е нужна тя? Има ли ликвидността общо с цената на златния инвестиционен продукт? Има ли ликвидността общо с делимостта на продукта и размера на инвестицията? Локална, световна ликвидност или и двете? Защо някои търговци работят с неликвидни или по-малко ликвидни продукти? Кои продукти са неликвидни по дефиниция?  Може ли ликвидността да се промени във времето? Кои продукти са ликвидни, а инвеститорите мислят, че не са?  Кои са червените флагове, които трябва да следват начинаещите инвеститори при първи покупки на инвестиционно злато? 

 

От работата си с множество начинаещи инвеститори знам, че ликвидността е може би най-малко разбираната част от инвестицията в злато. Тази статия има за цел да обясни с примери защо тя е първата стъпка, която трябва да уточним при решение за покупка на физическо злато.

 

Има три основни компонента при инвестицията в златни кюлчета и монети. Ликвидност, делимост и цена. Всички други фактори, макар и понякога важни, са второстепенни.

 

Дефиниция за ликвидност – ликвиден е всеки златен инвестиционен продукт, който:

 

 1. Би се изкупил на близка до пазарната (spot) цена във всеки момент. Малко под, на или над нея.
 2. Би се изкупил във всеки един момент и няма периоди, в които НЕ би се изкупил на близка до пазарната (spot) цена.
 3. Изкупната му цена е значително по-добра от тази за скрап злато (наречено още злато за претопяване или злато материал).
 4. Изкупува се от множество независими дилъри, търговци, златари, заложни къщи по горе споменатия начин на конкурентен принцип.
 5. Има възможност продуктът да се достави в големи до неограничени количества.

 

Защо ни е нужна ликвидността? 

 

 1. Мислете за ликвидността при златото като за конвертируемостта при валутите. Отивате на екзотична дестинация на почивка и не можете да намерите местната валута или пък тя е много скъпа на българския пазар. Каква валута ще вземете с Вас? USD или EUR, разбира се. Знаете, че винаги ще Ви ги обменят на близка до пазарната цена. Ако отивате в Индонезия, но носите в себе си RUB (руски рубли), вероятно няма да получите най-добрия обменен курс. Същото е и с ликвидността при физическото инвестиционно злато. 
 2. При инвестиционното злато нямате контрагентен риск по дефиниция. Ако си купите неликвиден продукт, то Вие се сдобивате автоматично с такъв риск. Този, който Ви го е продал, ще го изкупи, но няма конкурентен пазар за дадения продукт, така че Вие споделяте всички рискове, на които подлежи търговецът с него самия. Временна липса на ликвидност при търговеца (никой не е застрахован от такава), фалит, промяна на стратегията, смяна на мениджмънта, неконкурентна цена в сравнение с аналогични ликвидни продукти и пр.

 

Има ли ликвидността общо с цената на златния инвестиционен продукт?

Не. Често инвеститорите смятат, че някои продукти, които са надценени, не са ликвидни, но това не е така. Пример: кюлче от 2.5 гр. на ликвидна рафинерия, 1/10 унция Австралийско Кенгуру или 10 исторически Руски Рубли Николай може да не си заслужават като инвестиция заради високите си надценки, но са ликвидни не по-малко от стандартните инвестиционни продукти, като кюлче от 100 гр., Виенска Филхармония или 20 Франка Наполеон, понеже участват на друг подаръчен и колекционерски пазар.

 

Затова и първо уточняваме кои златни продукти са ликвидни, после гледаме какъв е обемът ни на инвестиция, за да видим кои класове продукти са делими спрямо нашия личен обем, и най-накрая избираме най-подходящата цена в класа по грамаж (делимост) подбрани продукти.

 

Има ли ликвидността общо с делимостта на продукта и размера на инвестицията? 

Да. Представете си, че сте си купили злато за 200 000 лева. Налага ви се да продадете сравнително спешно. Имате кюлчета от неликвидна рафинерия, понеже някога един от малкото търговци, които работят с нея, Ви е дал малко по-добра цена. Той не е ликвиден към момента и Ви дава по-ниска цена от тази, която пазарът предлага за ликвидни еквивалентни продукти. На Вас парите Ви трябват до няколко дни. Изводът е очевиден. По-евтиното винаги струва по-скъпо по-късно. Колкото по-голяма е инвестицията, толкова по-важна става ликвидността. 

 

Локална, световна ликвидност или и двете? 

Вие планувате да живеете в България. Смятате, че Ви е достатъчна локална ликвидност. Какво, като продуктът не е ликвиден никъде другаде по света или е ликвиден само при даден дилър/търговец? 

Сега, да вдигнат ръка всички, чиито дългосрочни планове са се сбъднали.

Ликвидността е ликвидност само ако продуктът е ликвиден навсякъде по света. Точка. 

 

Защо някои търговци работят с неликвидни или по-малко ликвидни продукти?  

 1. Неспособността да бъдат конкурентни на пазара на ликвидни продукти кара някои търговци да създават свои продукти или да търгуват неликвидни, за да вземат част от пазара, на които само те са конкурентни, понеже никой друг не търгува техните продукти като инвестиционни, понеже реално те не са такива. Същите е възможно и да не са oдобрени по L.B.M.A.  Така клиентът се принуждава да продаде обратно на тях и се обвързва с търговеца (контрагента).
 2. Маркетингови подбуди. Наскоро попитах един от големите контрагенти, с които работя, защо нямат техен брандиран инвестиционен продукт. Превеждам Ви отговора дословно: 

 

‚Ние в Западна Европа често сменяме местоживеенето си. Днес може да живееш в Австрия, а утре във Франция или Испания. И това е съвсем нормално. Лоялните ни и редовни клиенти често ни питат защо не продаваме наш инвестиционен продукт и ние им обясняваме, че не е коректно към тях самите, понеже никой друг не би го изкупил като инвестиционен продукт на близка до пазарната цена. Ако на инвеститорите им се наложи да се преместят, не само в друга държава, а дори в друг град, то нашият продукт ще бъде изкупен на около 20 % под цената на златото, като злато за материал. Тук пазарът на скрап е много широк и всеки котира, както си иска. На някои места може да се изкупи дори и до 40 % под борса. Това не е инвестиция.‘

             Няма да коментирам изказването горе. То е достатъчно показателно само по себе си.

3. Фундаментална грешка в мисленето на дилъра. Има базова разлика между търговията с търговски стоки и финансови активи. При търговските стоки ликвидността не е от значение, а брандът е. При финансовите активи ликвидността е от значение, а брандът не е.  

4. За да стъпят на пазари, които се основават на различна от инвестиционната логика. Такива са пазарите, свързани с традиционните турски и ромски сватби. За тези събития се купуват 100 Турски Куруша, 4 Австрийски Дуката и различни турски пендари. 4 Австрийски Дуката обикновено са по-скъпи от аналогични по грамаж продукти и не са оптималната инвестиция. 100 Турски Куруша са ликвидни локално в България, Турция и арабския свят, но никъде другаде и трудно се намират в по-големи бройки. Пендарите реално не са монети. Тези продукти имат сезонност, което прави маржовете волатилни и на моменти по-широки. 

Няма нищо некоректно в търговията с такива продукти, стига инвеститорите да са запознати с тези факти и специфики на съответните продукти.  

5. Защото купуват дадени продукти евтино в една страна и ги продават скъпо в друга. Някои търговци имат достъп до пазари, на които един продукт се изкупува като материал много под борса в достатъчно големи количества, а на друг се продава скъпо над борса (някои по-специфични исторически монети). Това не прави продукта ликвиден, обаче. Прави печалбата на търговеца относително по-висока за грам чисто злато. 

6. Налагат рафинерия, която търси нови пазари. За да навлязат на даден пазар, дадени рафинерии и големи дилъри дават по-ниски цени. Това не прави продуктите им по-ликвидни, до момента, до който не успеят да пробият и завземат достатъчно голяма част от пазара.

 

Има ли нещо некоректно в това да се търгува с неликвидни продукти? В някои случаи да, в други – не, но най-важното е инвеститорът да е запознат както с плюсовете, така и с минусите при инвестицията в злато. В igold, както и в други международни сайтове описваме спецификите, които наистина интересуват и би трябвало да интересуват инвеститорите в самите описания на продуктите. 

Кои продукти са неликвидни на цена, близка до борсата, по дефиниция?   

 1. Маркетингови и брандирани продукти. Ликвидни само при емитента на близка до борсовата цена.
 2. Модерна нумизматика. Всички тези лимитирани цветни и възпоменателни монети. Изкупуват се като материал навсякъде.
 3. Историческа нумизматика. Отнема време да се намери добра цена, докато се открие точният колекционер, и в крайна сметка често се продава на цена значително по-ниска от изискуемата при спешност.
 4. Не добре представени рафинерии на локално ниво. Има големи световни рафинерии, които не са представени добре или въобще на даден локален пазар. За нещастие, това ги прави неликвидни на местния пазар, колкото и да са световно ликвидни. Пример – кюлчетата на JM Bullion.
 5. Големи разфасовки кюлчета от 250, 500, 1000 гр. Търгуват се бавно, обикновено се доставят по поръчка на клиенти и респективно често се случва да се изкупуват малко по-евтино от останалите по-малки размери.

 

Може ли ликвидността да се промени във времето? 

Да. Дадена рафинерия, която не е била ликвидна на световно ниво, може да стане ликвидна с времето. Също може и такава, която е била световно ликвидна, но локално не, да придобие и локална ликвидност. Обратното също е възможно.

 

Кои продукти са ликвидни, а инвеститорите мислят, че не са? 

Инвеститорите често смятат, че по-старите емисии на модерните инвестиционни монети и кюлчета не са еднакво ликвидни с тези от новите емисии. Това не е вярно. Примери: Една монета Канадски Кленов Лист от 1982 год. е еднакво ликвидна с тази от 2020 год., стига да е била съхранявана правилно. Кюлчетата на Валкамби със сини опаковки са също толкова ликвидни, колкото тези с оранжеви опаковки. Разлика в ликвидността няма. 

 

Кои са червените флагове, които трябва да следват начинаещите инвеститори при първи покупки на инвестиционно злато? 

 

‚Златото си е злато и винаги е ликвидно. Няма значение какво кюлче от 100 гр. ще вземете.‘

 

Ликвидно е, да, но на каква цена?  

Това е най-често използваният търговски прийом и обикновено минава успешно, понеже начинаещите инвеститори не могат да направят разлика между два различни бранда кюлчета или монети с едно и също тегло. Обикновено разбират каква е разликата, когато някой ден тръгнат да продават и разберат, че за неликвидното взимат значително по-ниска цена. 

 

             NB: ‚Златото си е злато‘ е принцип, който е валиден само при форсмажорни обстоятелства. Война, пандемия, избухване на криза и пр. В тези моменти действително няма значение какво злато притежавате, понеже паниката води до неимоверно търсене и свръхликвидност за инвеститора, поради липса на физическо злато. В тези моменти, обаче, никой инвеститор не продава, освен ако случаят не е наистина краен. В останалото време, което е и 99 % от случаите, Вие искате да имате ликвидни продукти.

 

‚Нали ние го изкупуваме, какво значение има, че никой друг не го изкупува на добра цена?‘

Тази реплика би трябвало да предполага, че дилърът/търговецът ще е винаги финансово добре, ликвиден на 100 %, никога няма да фалира, не подлежи на форсмажорни обстоятелства и ще се появи с магическа пръчка на всяко място по света, където Вие сте решили да продавате. Случаят никога не е такъв. COVID-19 доказа, че някои продукти са невъзможни за производство с месеци, точно защото не са световно ликвидни и не се предлагат далеч по-дълго от световно ликвидните при сходни обстоятелства.

 

‚Какво като продуктът е повреден, това си е все една унция инвестиционно злато?‘ 

Повредените продукти са злато за материал (скрап). Редица търговци дори не са запознати с условията на съхранение на продуктите, които са различни в зависимост от продукта, и съответно търгуват, продукти, които не са в изискуемото от монетните дворове и рафинерии състояние. Други пък, съвсем умишлено изкупуват повредени продукти евтино, но ги продават като инвестиционни. Въпрос е не само на познания, но и на морал и интегритет. Това са спестяванията на инвеститора, не пари предвидени за харчене. 

 

‚Продуктът е одобрен по L.B.M.A, което значи, че е ликвиден‘

             Това, че продуктът е одобрен по L.B.M.A., значи единствено, че рафинерията има     good delivery на Лондонската Борса за Благородни Метали и че може да търгува кюлчета от по 400 трой унции там безпроблемно. Вие извършвате ли доставки на вашите инвестиционни кюлчета и монети от и до Световните борси? Надали. Отивате при дилър или друг тип търговец на злато. Да бъде одобрен даден продукт по L.B.M.A.  е задължително, но далеч недостатъчно условие, за да инвестирате в него. Ако продуктът не е световно ликвиден, сертификацията по L.B.M.A. не ви дава всичко, за което сте платили. 

 

Ние представляваме ликвидността в града/региона/страната и пр. Щом ние го търгуваме, значи е ликвидно.‘ 

        Това може и да е вярно. И значи само едно – монопол. А монополите се правят с цел оптимална печалба и съответно по-неконкурентни цени и по-ниска ликвидност за инвеститора и от двете страни на сделката. Ликвидността е нищо повече от множество независими участници, които са готови да купят и продадат във всеки един момент. 

‚Ние само продаваме, но не изкупуваме обратно.‘ 

Обикновено такива бизнеси не са стимулирани да мислят за ликвидността и продават, каквото смятат за визуално атрактивно или каквото са намерили на ниска цена към даден момент.

Бъдете винаги ликвидни, 

Крум Атанасов

 

*Статията има за цел да предаде дългогодишен опит и не представлява инвестиционен съвет. Всеки има право да научи по трудния начин защо ликвидността е най- важния компонент при инвестицията в злато.

Вашият коментар