Делимост при инвестицията в злато | igold инвестиционно злато

Делимост при инвестицията в злато

Делимост при инвестицията в злато

Трите най-важни компонента, когато взимаме решение в какви златни инвестиционни продукти да инвестираме, са ликвидност, делимост и цена в този ред. В статията за ликвидността  описах защо първият компонент, а именно ликвидността, е най-важен. Тази статия ще засегне делимостта, като втори компонент при избора ни. Често начинаещите инвеститори бъркат двата компонента при избора – ликвидност и делимост. Целта на публикацията е да има ясно разграничаване. 

Делимостта е нищо повече от това на колко малки части може да се раздели инвестицията от вече ликвидно подбрани за инвестиция продукти. И тя е винаги свързана с индивидуалния обем на инвестиция при всеки един инвеститор в злато. Дадени продукти може да са делими за един инвеститор и в същото време да не са делими за друг.

Кои са факторите, които трябва да имаме предвид, когато говорим за делимост? 

  1. Нашият личен обем на инвестиция 

Нека да дадем няколко примера, които лесно ще разграничат нагледно защо делимостта не е общо понятие за всеки инвеститор, а е индивидуална.

Пример 1: даден инвеститор, който разполага с 10 000 лева, купува едно кюлче Valcambi от 100 гр.. Кюлчето е напълно ликвидно и ще му бъде изкупено на честна пазарна цена навсякъде по света и в България. На инвеститора му се налага да покрие лична нужда за 2500 лв. Той трябва да продаде цялото кюлче и не може да продаде част от него само за 2500 лв., нито пък може да получи ресто в злато. Той няма желание да държи останалите 7500 лева в пари и съответно трябва да купи по-дребни продукти за тях, като мине през марж втори път.

Извод: инвеститорът е подбрал грешен за него продукт в началото, който не е съобразен с елемента делимост, a е гледал само елементите ликвидност и цена.

Пример 2: друг инвеститор, разполагащ със 100 000 лева закупува 50 кюлчета по 20 гр. на Valcambi. Инвеститорът е финансово стабилен и никога не му се налага да продаде малка част от инвестицията. В даден момент решава да продаде цялата инвестиция и това се случва безпроблемно, понеже продуктите са ликвидни.

Извод: инвеститорът е подбрал грешни за него продукти, защото е гледал само елементите ликвидност и делимост, но е заплатил по-висока цена за твърде делимите за неговия обем 20 гр. кюлчета. Със същия успех би могъл да закупи 50 гр. кюлчета или 100 гр. кюлчета на Валкамби, заплащайки по-ниска цена и получавайки адекватна делимост към собствения си обем. 

  1. Други ликвидни и делими активи.

Когато говорим за делимост при инвестицията в злато, ние дилърите говорим единствено и само за инвестицията в злато, понеже нямаме право да питаме инвеститорите какви други активи притежават и в какви съотношения спрямо инвестицията в злато. Но това е важна част от избора на инвеститора какви продукти да подбере.

Пример: Даден инвеститор притежава четири актива. 50 % имоти, 25 % валути в банкови сметки, 20 % в облигации, за които чака матуритет в близко бъдеще и 5 % във физическо инвестиционно злато. Това злато възлиза на стойност 20 000 лева. Дилърът му е препоръчал да вземе малки продукти, съобразявайки се само с инвестицията в злато, защото не е знаел за другите активи на инвеститора. Съответно, инвеститорът е закупил Британски Суверени  и различни монети от 20 Франка, понеже инвеститорът е попадал в графа дребен инвеститор относно златното си вложение. На същия се появява нужда да използва 25 % от активите си за някаква нова инвестиция. Налага му се да се раздели с най-ликвидните в случая валути и злато.

Извод: със същия успех инвеститорът е можел да купи 2 кюлчета по 100 гр. Valcambi и да получи по-добра цена и не е имал нужда от тази голяма делимост, но не е отчел наличието на другите си активи, когато е взимал решение за златото.

  1. Най-малка очакваема нужда на ликвидиране. 

Всеки инвеститор има някаква представа каква е най-малката нужда, която може да му възникне, и така да балансира инвестицията си вътрешно с различни по-делимост продукти. Разбира се, никой не може да бъде напълно сигурен какво ще му се наложи в бъдеще, така че тази преценка остава субективна.

Пример: Инвеститор разпределя инвестиция за около 50 000 лева, както следва: 3 кюлчета по 100 гр. Валкамби, 2 кюлчета по 50 гр. Валкамби, 3 монети Австралийско Кенгуру от 31.1 гр. Очакванията му са били, че няма да му се наложи да ликвидира по-малка част от тази равна на около 3000 лева. Това се случва. Той продава една монета Австралийско Кенгуру за 3000 лв. и има продукт на тази стойност.

Извод: чрез по-големите продукти инвеститорът е постигнал цена, а чрез по-малките е постигнал делимост и така е балансирал инвестицията спрямо очакваеми по-малки нужди за ликвидиране, но и спрямо фактора цена. Ако бе взел само 100 гр. кюлчета, то той не би имал оптималната делимост спрямо очакваемите си нужди, а би гледал само факторите ликвидност и цена.

  1. Стратегията, която сме предприели за инвестиция.

В тази статия  наскоро описахме различните стратегии, които използват инвеститорите за инвестиция в злато. Понякога делимостта се определя от начина на инвестиция и неговата периодика (честота).

Пример: даден инвеститор отделя системно на всеки два месеца пари за по едно кюлче от 20 гр. чисто злато на Valcambi. След няколко години той има значително количество злато и на пръв поглед неговите 20 гр. кюлчета са твърде делими предвид обема му. 

Извод: това не е проблем и няма нужда да заменяте своите 20 гр. кюлчета за по-големи златни монети или кюлчета и да минете втори път през марж. Вероятността да ви се наложи да продавате на същите малки части, на които сте купували, е голяма, предвид системния Ви доход. 

Различни примерни конфигурации на инвестиция спрямо делимостта 

След като сме сигурни, че продуктите, които сме подбрали, са ликвидни, а не маркетингови, нумизматични, колекционни, подаръчни или твърде надценени (вижте статията 20 грешки при инвестицията в злато), трябва да определим какъв инвеститор сме. Микро, малък, среден или голям. Важно! Следващите конфигурации отчитат само инвестицията в злато, без да имат предвид другите активи на инвеститора.

  1. Инвестиция до 5000 лева (микро) 

Тук се акцентира на дребните продукти, 1 Австрийски Дукат, 20 Франка в различните си разновидности, Британски Суверени, кюлчета от по 1 гр. CombiBar. Микроинвеститорите най-често изпадат в неочаквана нужда от продажби и съответно факторът делимост е основен при тях.

  1. Инвестиция от 5000 до 20 000 лева (малка) 

Малките инвеститори, за разлика от микроинвеститорите, могат да добавят и някои по-големи продукти, като кюлче от 10 гр. (ако не харесват историческите монети, които традиционно са в същия клас делимост, но малко по-евтини от него ), кюлче от 20 гр., както и едноунциев продукт – независимо кюлче или монета. При все това, добре е да имат основно дребните 20 Франкови монети и Суверени с по-голяма делимост. 1 Дукат и CombiBar вече са по-скоро опционални продукти поради твърде голямата си делимост спрямо този обем.

  1. Инвестиция от 20 000 до около 100 000 лева (средна) 

Средните по обем инвестиции съвсем логично дават предпоставка към средно големи и големи продукти. Това са едноунциевите монети, 50 гр. и 100 гр. кюлчета. Не е грешка да се подбере комбинация между тях или да се избере само един вид продукт. Това вече е индивидуален избор спрямо другите налични инвестиции и най-малката очакваема нужда от продажба. Там по-дребните продукти от 31.1 гр. обикновено не представляват голям % от портфолиото, макар и да има инвеститори, които предпочитат 20 Франка и Суверени заради лесното им съхранение и занижени условия за контакт с ръце, което е различен индивидуален избор, нямащ общо с ликвидността, делимостта и цената, а по-скоро с компактното съхранение без капсули (вижте статията относно съхранението на монетите).          

  1. Инвестиция над 100 000 лева (голяма) 

За големите инвеститори в България най-подходящи са кюлчетата от 100 гр. или комбинация от 100 гр. кюлчета основно и по-малки части – 50 и 31.1 гр. кюлчета или монети. Тук често се допуска грешката да се закупят кюлчета от 250 гр., 500 гр. и 1000 гр., при което инвеститорът разбира след време, когато продава, че те му се изкупуват значително по-евтино от 31.1 гр., 50 и 100 гр., когато реши да продаде, понеже не са ликвидни и на дилърите често се налага да ги претопят и продадат под борса, като злато за материал (скрап), което е и причината да се изкупуват обратно значително по-евтино от стандартните грамажи до 100 гр.

За да сумаризирам – три са факторите, които имат значение при инвестицията в злато. Ликвидност, делимост и цена. И делимостта е втората важна стъпка при избора на инвестиция в злато, която не трябва да бъде подценявана. Често плановете ни за бъдещето не се оправдават и съответно е добре да следваме някаква логика при инвестицията, а не да гледаме само най-оптималната цена или ликвидност на продуктите.

Поздрави,

Крум Атанасов

*Статията е базирана на дългогодишен опит и не е препоръка за инвестиция.

Вашият коментар