Какво е инвестиция и какво не е? | Златен бръмбар | igold

Какво е инвестиция и какво не е?

Какво е инвестиция и какво не е?

Реших да напиша тази статия, понеже в дългогодишния си опит с търговия на физическо инвестиционно злато често се сблъсквам с мнението, че физическото злато не е инвестиция, че е остаряла форма на такава или пък че не е подходящо. Всъщност, то отговаря на най-много от условията какво трябва да притежава един финансов актив, за да отговаря на дефиницията за инвестиция. А именно:

 

1.     Наличие на борса

 

Първото правило, на което трябва да отговаря един финансов актив, за да е такъв, е да има наличие на борса за него. Наличието на борса дава възможността на множество купувачи и продавачи да търгуват и така да определят една флуктуираща средна стойност без да могат да манипулират лесно пазара. Това води и до стесняване на маржовете при търговията (bid и ask). Всичко, което няма ясна борсова цена, подлежи на спекулация от страна на тези, които са по-информирани и притежават по-големи масиви от дадения актив. Това е една причина диамантите да имат толкова голяма разлика в цената между продажната им цена и покупната цена на вторичния пазар. Реално концепцията ‚инвестиционен диамант‘ е заблуждаваща сама по себе си. Няма световно призната борса, която да определя цената.

 Цените на злато,сребро, акции, опции, фючърси, валути, блокчейн валути и пр. имат борса и съответно напълно отговарят по този критерий на дефиницията за инвестиция. 

Точно това е и една от причините да вярвам твърдо, че имотите и земите не са класическа форма на инвестиция и изискват придобиване на големи познания и дългогодишен опит, което е равно на положен труд. 

Изключение по този критерий биха правили крупни инвестиции в борсово търгувани индустриални и промишлени имоти, за които има борсова индексация. 

 

2.     Инвестицията не трябва да включва полагане на труд


 

Мнозина вярват, че инвестират тогава, когато закупят имот/и и започнат да ги дават под наем. Това е полагане на труд, който съпътства покупката и отнема от Вашето време, фокус и ресурс, а не само пари. Вие се превръщате в собственик на бизнес, а не в инвеститор.

 

3.     Липсата на амортизация

 

Ако нещо се амортизира, то това не е инвестиция. Инвестицията не трябва да търпи промени в основната си дефиниция. Ако Вие купите 1 ETF, 1 акция на Apple, 1 Биткойн или 100 грама инвестиционно злато, то вие знаете, че само тяхната цена подлежи на промяна, но не и техният вид. Не се налага да им сменяте тръбопроводната система, електрическата инсталация и да ги боядисвате на всеки няколко години.

 

4.     Световна ликвидност

 

Ако има нещо, което ясно дефинира инвестицията, то това е ликвидността. Ако даден актив не е ликвиден във всеки един момент на честна пазарна цена, то той не е инвестиция. Това изключва още много категории от определението за инвестиция: всякакъв тип нумизматика, имоти, земи, антични предмети, фен артикули, редки уискита, автомобили и пр. Запомнете – трябва да може да ликвидирате във всеки един момент. Вижте и детайлната ни статия за ликвидността при инвестицията в злато.

 

5.     Делимост


Инвестицията трябва да бъде делима спрямо обема си. Ако вие притежавате един апартамент на стойност 1 000 000 лв. в центъра на София, нямате други активи и в момента са Ви нужни 50 000 лв. то вие сте инвестирали в нещо, което не е за Вас. В живота ни винаги има ситуации, които не очакваме, и трябва да сме напълно сигурни, че можем да ликвидираме част от инвестицията си, без да се налага да унищожаваме цялата позиция. 

Това е напълно възможно както при златото, така и при всички други борсово търгувани финансови инструменти.

 

6.     Инвестицията не трябва да се кредитира

 

Чували ли сте за кредит за акции или злато? Разбира се, че не сте. Всяка една стока, която бива кредитирана, в даден момент попада в състояние на изкуствено завишени цени (балон), поради простата причина, че кредитирането започва да се отклонява от потребителската нужда към инвестиционната такава. Най-големите собственици на имоти в България след кризата от 2008-9 год. бяха банките. Никога не забравяйте това.

 

7.     Инвестицията не трябва да е обложена с ДДС

 

Ако даден актив е обложен с ДДС, то той определено няма инвестиционен характер. Държавата винаги е наясно кой актив има индустриално приложение и кой не. Точно затова инвестиционното злато, както и всички други борсово търгувани финансови инструменти са освободени от ДДС. Тук правят изключение другите благородни метали като сребро, платина, паладий и пр. Те са добра инвестиция в страни, в които са освободени от ДДС, но не и в България. Дори и закупуването им като фирма и начисляването им като финансов актив с оглед на това да може да се начисли ДДС при обратната продажба водят до някои затруднения от данъчно естество. 

 

След основните 7 точки бих добавил няколко, които не са задължителни, за да дефинираме понятието инвестиция, но са препоръчителни. Някои от тях засягат само форсмажорни ситуации и нямат значима стойност в ежедневния живот.

 

1.     Диверсификация

 

За всеки инвеститор е добре да диверсифицира както между напълно различни финансови инструменти, така и между сходни по дефиниция такива. При инвестиционното злато това може да стане с комбинация от кюлчета, модерни и исторически монети. Така винаги инвестирате в злато, но продавате това, което се купува най-добре към момента. Подобно, макар и не точно е и положението при блокчейн базираните валути, акциите и пр.

 

2.     Непосредствена наличност

 

В днешно време всичко се случва онлайн. В условия на война през първата четвъртина на века ни първото нещо, което би било прекъснато, е достъпът до информация чрез Интернет. Всички електронно притежаеми активи биха изгубили стойност. Само това, което държите в ръцете си, би имало такава. Това прави златото под формата на ETF безполезно, докато физическото изключително ценно.

 

3.     Минималнa възможност за манипулация

 

За нещастие няма финансов актив, който да не може да се манипулира чрез политически или финансови механизми. При все това, някои активи – като златото и блокчейн базираните валути – поради своя специфичен характер са далеч по-трудно манипулируеми от всички други финансови инструменти. 

Като завършек на тази статия ще спомена, че има само една инвестиция, която не отговаря на повечето от горните условия, но струва по-скъпо от златото.

 

Образованието.


 

За него няма борса, не е ликвидно, полагате непосилен труд, амортизирате себе си ежедневно, на много места по света не се тачи, често се кредитира с безбожни лихви, много е трудно за диверсификация и възвръщаемостта му е бавна. Въпреки това си струва!

 

Успешна инвестиция на всички!

Автор: Крум Атанасов

*Статията представлява лично мнение, базирано на дългогодишен опит, и няма за цел да представлява инвестиционен съвет.

Златни инвестиционни продукти

Тази публикация има 2 коментара

  1. Благодаря за статията, на мен лично ми беше полезна.

Вашият коментар