Цената на златото продължава да расте на фона на валутния срив

Цената на златото все по-нагоре на световните борси за пореден ден! 07.08.2019

Цената на златото все по-нагоре на световните борси за пореден ден! 07.08.2019

Макар и Уелс Фарго да изразиха недоверието си към цената на златото (още при борса от 1425 USD за тройунция) и в подкрепа на твърдението си да дадоха за пример липсата на пропорционални повишения в цените на среброто и платината, нека не забравяме, че несигурността идва от политическата сфера, а не от толкова силно изразен проблем в икономиките на САЩ, Западна Европа и останалите развити икономики. Подобна политическа несигурност води до увеличаване само на премиум активите във всяка инвестиционна категория. Инвеститорите търсят сигурност и съответно не спекулират с вторичните активи. Подобна бе и ситуацията в продължение на лятото на пазара на акции и на пазара на блокчейн базирани валути.

Срив на валутите – домино ефект на несигурността

Нова Зеландия неочаквано свали лихвените проценти по пример на Федералния Резерв на САЩ и от 1.5 % те паднаха до 1 %. В следствие на това, австралийският долар (AUD) се срина до нива, невиждани от 10 год. Мнозина очакваха спад от 25 базисни точки в страната на кивитата, но свалянето бе с цели 50 точки. Австралия задържа процентите на лихвите на моментния 1 %, но агресивният ход на Нова Зеландия дава предпоставки да се смята, че Австралия също ще реагира с голям спад в лихвите през септември. Съвсем уместно, това изплаши инвеститорите и австралийският долар стигна нива, невиждани от Финансовата Криза през 2008 год. Новозеландският долар ( NZD ) също се срина спрямо USD и други валути.

Графики: https://www.xe.com/

В търсене на финансова сигурност

Според CME FedWatch към днешна дата шансовете ФЕД да свали лихвите с още 25 базисни точки при следващата си среща на 18 септември достига 85 %. Според същата прогноза, шансът тези точки да са 50 е около 15  %. И в двата случая това означава само едно – сигурно покачване на цената на златото.

Златото – все по-желаният пристан

От началото на годината златото е качило цената си с малко над 200 USD и според моментната цена на писане на статията е на нива от 1485 USD за тройунция, което е почти 14 % за същия период.

Към момента, над 13 трилиона USD (основно в Европа и Япония) под формата на инвестиционни корпоративни и държавни облигации носят отрицателен доход. Това е най-големият обем след 2016 год., когато бе обявен Brexit и в отговор Английската Банка възстанови програмата си по изкупуване на държавни ценни книжа, по-добре познато като количествени улеснения (QE). В резултат на това, златните ETF-и придобиха нови 2 милиарда USD само през юли. Още една причина, която не е за подценяване и която прави златото все по-атрактивен и дългосрочен финансов актив.

Доколкото се вижда от данните, наред със забавянето на световната икономика и политическия хаос в Америка се очертава ясна дългосрочна тенденция за увеличаване на цената на златото. Към момента няма никаква съпротива пред преминаване на новата психологическа граница от 1500 USD за троийунция чисто злато.

Автор на статията: Крум Атанасов

*Заглавна снимка: Reuters(Thomas White)

**Статията представлява лично мнение, базирано на дългогодишен опит, и няма за цел да представлява инвестиционен съвет.

 

 Вижте нашите цени днес

Вашият коментар