Как се представя златото при дефлация? | igold новини

Как се представя златото при дефлация?

Как се представя златото при дефлация?

Един от най-наболелите въпроси в условия на COVID-19 e какво всъщност следва в годините напред. Инфлация? Дефлация? Първо дефлация и после инфлация? Галопираща или хиперинфлация? Или може би нито едно от изброените. При все това, тезата за дефлация има своята финансова и макроикономическа логика към момента. Тази статия няма за цел да разглежда вероятностите, а да отговори на въпроса как се е представяло  златото по време на дефлационни периоди исторически. Въпрос, който инвеститорите във физическо инвестиционно злато често отправят към igold.bg напоследък. 

Да видим какво всъщност се е случвало със златото при дефлация.

Общоприето е, че при инфлация златото печели, защото валутите се обезценяват, а при дефлация – обратното. Но, дали е точно така в случая с дефлацията? Нека се обърнем към историята.

При дефлация това, което има най-голяма стойност при всеки финансов актив, не е неговата номинална стойност, изразена в дадена валута, а съотношението между покупателната сила на актива и потребителските цени на стоките и услугите. GPP (Gold Purchasing Power), в превод: Покупателна Сила на Златото.

Нека разгледаме няколко значими дефлационни периода от миналото.

Първият такъв е от 1814 год. до 1830 год. През първото десетилетие на века САЩ опитват да притиснат Великобритания и Франция да уважат неутралитета на американските кораби, като спират експорта към Стария Континент. Това води до двегодишна война от 1812 до 1814 год. между САЩ и Великобритания. При нейното приключване просперитетът и инфлационният период на Новия Континент приключват и стартира нов дефлационен период от 1814 год. чак до 1830 год. Данните показват, че за този период от 16 год. потребителските цени са паднали с 50 %, но покупателната сила на златото се е увеличила с цели 100 % според статистиката от миналото и Рой Джастрам, който описва събитията в книгата си ‘Златната Константа, Английски и Американски Опит, 1560-1976 год.‘ Тук отбелязваме отново – златото НЕ се покачва изразено във валута със 100 %, а с него са можели да се купят два пъти повече потребителски стоки в края на периода в сравнение с началото на същия, през 1814 год. По време на същия период цената на златото расте и като номинална стойност в USD, но по-малко от тези 100 %, които реализира, като съотношение между покупателна сила към потребителски цени.

Дефлационният период 1873-1897 год. е част от кризата, стартирала по-рано през 1864 год. и породена от предхождащата я Гражданската Война в САЩ.  Периодът се отбелязва с множество възходи и спадове в икономиката на страната и особено спадът 73-79 год. Потребителските цени падат с цели 65 % за периода, но със злато са можели да се закупят 40 % повече стоки в края на периода (1897 год.) в сравнение с началото му (1873 год). Това е и периодът, в който имаме класически златен стандарт и който е един от периодите, бележещи бурен икономически растеж (в противовес на твърдението, че монетарната фиатна система стимулира растежа повече). Тогава възниква и класическият либерализъм в САЩ (няма общо с днешния).

1929 – 1933 год. е трети такъв значим период. Към момента една от тезите е, че кризата от 2020 год. може да наподобява Голямата десетгодишна Депресия от 1929 год. Тя стартира с дефлация в диапазона 1929 – 1933 год. За периода цените на потребителските стоки падат с 31 %. Цената на златото, изразена в USD, също пада, за разлика от предишните два периода. Но, според данните и книгата на Рой Джастрам, покупателната сила на златото се вдига с цели 44 %. 


Злато и дефлация - графика USA

На база въпросите от инвеститори в изминалите седмици след избухването на кризата, причинена от Коронавируса, разбрах, че докато сравнително лесно се разбира инфлацията и нейната връзка със златото, то дефлацията не е напълно ясна. Камо ли като ефект върху покупателната сила на метала и тенденциите в цената му. Да го изразим в цифри нагледно.

Към момента на писане на тази статия златото струва приблизително 1600 EUR/toz. Да приемем хипотетично, че сме в дефлационен период и имаме 6 % дефлация в края на дадена година, или, казано иначе, потребителските стоки и услуги са поевтинели с 6 %. В края на същата тази година номиналната цена на златото също е паднала, да кажем, до 1570 EUR. Това е спад от 1.9 %  при златото, изразено номинално в EUR за годината (1570/1600 = коефициент от 0.981. 1-0.981 х 100 = 1.9 % ). Но, изразено като покупателна стойност на златото, имаме ръст от 3 %. Можем да си купим 3 % повече стоки и услуги със същото количество злато за годината. (1570 + 5 % дефлация = 1648.50 EUR/1600 = 1.03 или 3 %).

В първите два от описаните дефлационни периода златото е показало както номинален ръст, така и ръст в покупателната си стойност. В третия е дало спад в номиналната си стойност, но значителен ръст в покупателната стойност. Реално погледнато, в условия на дефлация няма значение дали дава ръст, или спад, изразено във валута, при положение, че винаги дава ръст в стоки и услуги. Докато златото пада по-малко от стоките и услугите, то остава инвестиция, защитаваща покупателната стойност на изработения труд.

Дефлацията не само не е в минус за златото, а дори напротив. Дефлационните периоди само доказват, че запазва стойност дългосрочно.

igold все още няма напълно формирано мнение, дали следва дефлационен, инфлационен период или нормализация към момента на тази статия. Целта ни винаги е била инвеститорите да могат да погледнат от множество ъгли на инвестицията, за да придобият повече знания, а не да инвестират или не на базата на заучени про- и антидогми. Повече актуална и своевременна информация можете да получите в нашата група във Facebook ‘Форум Инвестиционно Злато‘, където обсъждаме новини, анализи, коментари, мнения, пазарна логика, паники, български пазар на инвестиционно злато, технически характеристики на продукти, ликвидност, делимост, прогнози, индекси и всичко останало, свързано с инвестицията в злато. 


  • Осъвременена версия на Книгата на Рой Джастрам, ‚Златната Константа. Английски и Американски Опит 1560-1976‘ с добавката на Джил Лейланд от L.B.M.A за периода 1977-2007 год. можете да купите от Amazon.com.
  • Източник на данни:  тук

Автор: Крум Атанасов, igold.bg

21.05.20

*Статията изразява лично мнение, базирано на дългогодишен опит в сферата на инвестициите във физическо злато, и не представлява инвестиционен съвет. 

Вашият коментар